Phát triển nông nghiệp sạch bền vững với giun quế – tìm hiểu khái quát. Giun quế là gì nuôi như thế nào và lợi ích của giun quế đối với nền nông nghiệp sạch. Trùn quế hay còn gọi với cái tên bình dân hơn là giun quế, chúng thuộc nhóm trùn ăn phân